hekate22

114 tekstów – auto­rem jest he­kate22.

Ludzie dzielą się na tych co wolą pić pi­wo w knaj­pie i tych co wolą usiąść na murku.
Ci pier­wsi tworzą "życie to­warzys­kie", uni­kają izo­lac­ji. Ci drudzy - ce­leb­rują spot­ka­nie i ciszę wokół. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 maja 2016, 19:07

Chcę świąt, po raz pier­wszy (dru­gi, trze­ci - sprzedane). 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 lutego 2013, 20:05

Śmierć mężczyz­ny uwieńczo­na łza­mi ko­biety jest naj­lep­szym do­wodem na to kim był. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 kwietnia 2012, 19:54

A ciało grobem się stało

I żyję, i czuję, i myślę, więc jestem
TY karm mnie, na­wad­niaj – po pros­tu bądź
I kochaj, i całuj, i głaszcz, i troszcz
Ja ufam, ja wierzę, ja Twój – cały Twój
Bez­bron­ny i słaby, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 9 lutego 2012, 21:56

Na­gość ma - słabość twa. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 listopada 2011, 16:12

Jak siejesz trawę nie licz, że wy­rosną róże. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 września 2011, 23:32

Im krócej ko­goś mieliśmy dla siebie, tym dłużej będziemy sta­rać się go zapomnieć. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 sierpnia 2011, 21:21

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 20 lipca 2011, 18:20

Wychodzę z do­mu - trzas­kając drzwiami. Mam dość waszych wrzasków i waszych zdar­tych krta­ni. Chce wy­pić bro­wara i pośmiać się szczerze. Przy­jaźń - to je­dyne w co wierzę. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 czerwca 2011, 14:34

Uwiel­biam fa­cetów myślących pros­to, ale nie prostacko. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 czerwca 2011, 16:45
hekate22

Nie wiem jaka jestem, nie wiem, czy jestem optymistką, realistką czy pesymistką, czy rozsiewam radość czy też sieje nienawiść. Nie wiem, czy jestem bogata w sferze duchowej czy też mam ateistyczne poglądy i twardo stąpam po ziemi. Nie wiem czy jestem wrażliwą romantyczką, która oddałaby dusze szatanowi za swego ukochanego, czy też prostytutką, dla której ważne są tylko przyjemności fizyczne i motto 'nie ważne z kim i nie ważne gdzie'. Nie mam pojęcia czy jestem odzwierciedleniem średniowiecznej delikatnej kobiety, która jest matką wszystkich stworzeń ziemskich czy też cyfrową laską XXI wieku, która naturę ma gdzieś daleko, bo.. ..nie mi to oceniać. To zostawiam wam - moim przyjaciołom i bliskim znajomym, lecz i tym, którzy oceniają bez zastanowienia, nie znając. Jednak wasze opinie na mój temat nie robią na mnie najmniejszego wrażenia.. w odróżnieniu od ludzi, których dobrze znam. *Sama aczkolwiek jedno na pewno wiem, że jestem... Pamelelka.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hekate22

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 maja 2016, 21:18krysta sko­men­to­wał tek­st Ludzie dzielą się na [...]