hekate22, teksty z lutego 2010 roku

2 teksty z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest he­kate22.

Każdy z nas ma cza­sem wrażenie, że w życiu swoich przy­jaciół stoi obok. I wte­dy nie wiado­mo co ro­bić. Jes­teś bezsilny. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 lutego 2010, 16:35

Gdy tra­cimy ko­goś blis­kiego naj­pierw ma­my wyrzu­ty do niego sa­mego. Po­tem nad­chodzi morze bez­silności i bez­radności. W końcu przy­bywa mo­ment, w którym roz­pa­la się w nas niewy­jaśniona nadzieja i wiara, że on wróci, że przybędzie.. choć wiemy, że to nie możli­we. Aż na końcu wy­gasają wszel­kie uczu­cia i emoc­je. Zos­ta­je sa­mo wspom­nienie siedzące gdzieś tam na dnie serca. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 23 lutego 2010, 21:57
hekate22

Nie wiem jaka jestem, nie wiem, czy jestem optymistką, realistką czy pesymistką, czy rozsiewam radość czy też sieje nienawiść. Nie wiem, czy jestem bogata w sferze duchowej czy też mam ateistyczne poglądy i twardo stąpam po ziemi. Nie wiem czy jestem wrażliwą romantyczką, która oddałaby dusze szatanowi za swego ukochanego, czy też prostytutką, dla której ważne są tylko przyjemności fizyczne i motto 'nie ważne z kim i nie ważne gdzie'. Nie mam pojęcia czy jestem odzwierciedleniem średniowiecznej delikatnej kobiety, która jest matką wszystkich stworzeń ziemskich czy też cyfrową laską XXI wieku, która naturę ma gdzieś daleko, bo.. ..nie mi to oceniać. To zostawiam wam - moim przyjaciołom i bliskim znajomym, lecz i tym, którzy oceniają bez zastanowienia, nie znając. Jednak wasze opinie na mój temat nie robią na mnie najmniejszego wrażenia.. w odróżnieniu od ludzi, których dobrze znam. *Sama aczkolwiek jedno na pewno wiem, że jestem... Pamelelka.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hekate22

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 maja 2016, 21:18krysta sko­men­to­wał tek­st Ludzie dzielą się na [...]