hekate22, teksty z września 2010 roku

13 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest he­kate22.

Mój naj­lep­szy przy­jaciel da­je dużo ciepła, choć zim­ny ma nosek. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 30 września 2010, 17:07

W naszym kra­ju jak pies na łańcuchu
ni­by masz wol­ność, ale
...okrojoną. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 29 września 2010, 20:03

Moją miłość można porównać do mo­jego ko­loru włosów.
Raz ru­da su­ka, raz ru­dy słodziak, ale zaw­sze RUDY.
Ro­zumiesz? Co by się nie działo... jes­tem Twoja.

~Dla Niego. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 28 września 2010, 17:13

Z cza­sem i przy króle­wiczu chyża klacz - za­mieni się w czołg.

~In­spi­rowa­na przez _Fargo_. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 25 września 2010, 00:05

...bo cy­taty.in­fo to nie tyl­ko zbiór ama­tor­skiej spuściz­ny. To ludzie, których łączy za­miłowa­nie do ref­lek­sji, którzy choć nie wiedzą.. do­pełniają się nawzajem.

______________________
http://demotywatory.pl/2113836/Nawet-nie-wiesz-jak-blisko 

myśl
zebrała 47 fiszek • 23 września 2010, 16:32

I ko­lej­ny raz słyszę: 'piep­rzo­na egocentryczka',
a mówiłam na początku związku, że pot­rze­buje wiele uwagi. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 20 września 2010, 23:19

Ideał

Przyjęli, by ją do klu­bu go go,
ale nig­dy nie zechce tam pracować. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 12 września 2010, 19:36

Im star­si jes­teśmy, tym ciszej płaczemy.
Płacz sta­je się wsty­dem w młodości.
Na sta­rość codziennością. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 9 września 2010, 22:59

Niety­powy związek

On przełącza na film, gdy ja mecz chcę oglądać
Gdy gdzieś wychodzi­my, nie muszę dob­rze wyglądać
Na im­pre­zie, ja dziew­czy­nom lu­bię się przyglądać
By w łóżku go roz­pa­lić, to pier­wsza muszę pożądać 

myśl
zebrała 17 fiszek • 7 września 2010, 21:31

Moja pasja

Wszys­tkie siat­ka­reczki mają ład­ne tyłeczki,
Wszys­tkie siat­ka­reczki mają czas na córeczki,
Wszys­tkie siat­ka­reczki mają roz­miar do eLeczki,
Wszys­tkie siat­ka­reczki no­gami kuszą,
I fa­cetów do uwiel­bienia zmuszą,
Oni pat­rzą... patrzą,
I na dzi­wić się nie mogą
Te no­gi nie równają się żad­nym in­nym - nogom!
Każda z nas ma charakterek,
i zaz­wyczaj z de­kol­tem sweterek.
Choć są kłótnie, choć są spory
nie rzu­cimy żad­nej pod tory.
Ra­zem się trzymamy
i ry­walom radę damy! 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 5 września 2010, 00:07
hekate22

Nie wiem jaka jestem, nie wiem, czy jestem optymistką, realistką czy pesymistką, czy rozsiewam radość czy też sieje nienawiść. Nie wiem, czy jestem bogata w sferze duchowej czy też mam ateistyczne poglądy i twardo stąpam po ziemi. Nie wiem czy jestem wrażliwą romantyczką, która oddałaby dusze szatanowi za swego ukochanego, czy też prostytutką, dla której ważne są tylko przyjemności fizyczne i motto 'nie ważne z kim i nie ważne gdzie'. Nie mam pojęcia czy jestem odzwierciedleniem średniowiecznej delikatnej kobiety, która jest matką wszystkich stworzeń ziemskich czy też cyfrową laską XXI wieku, która naturę ma gdzieś daleko, bo.. ..nie mi to oceniać. To zostawiam wam - moim przyjaciołom i bliskim znajomym, lecz i tym, którzy oceniają bez zastanowienia, nie znając. Jednak wasze opinie na mój temat nie robią na mnie najmniejszego wrażenia.. w odróżnieniu od ludzi, których dobrze znam. *Sama aczkolwiek jedno na pewno wiem, że jestem... Pamelelka.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hekate22

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 maja 2016, 21:18krysta sko­men­to­wał tek­st Ludzie dzielą się na [...]