hekate22, teksty z marca 2010 roku

8 tekstów z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest he­kate22.

Ludzie chcą rządzić światem, a nie radzą so­bie z zad­ra­paniem na palcu. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 26 marca 2010, 15:05

Ideal­ność par­tne­ra po­lega na tym, że nie jest idealny. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 marca 2010, 19:11

Nie wol­no prze­sadzać z szaleństwem.
Kochasz sza­lenie.. on od­chodzi, a ty zos­ta­jesz sza­leńczo roz­go­ryczo­na. Wie­rzysz sza­lenie.. plan w łeb wziął, a ty zos­ta­jesz sza­lenie roz­cza­rowa­na. Mówisz sza­lenie, a po­tem zos­ta­jesz sza­leńczo owład­nięta kon­sekwen­cja­mi nierozsądku. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 marca 2010, 22:43

- Kocha­nie jak Ci minął dzień?
- Głupio.
- Czemu?
- Bo dzień może być głupi, smut­ny i cudowny.
- Tzn?
- Głupi jak jest cieka­wie, a nie ma Ciebie. Smut­ny jak mi źle i nie ma [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 37 fiszek • 21 marca 2010, 23:00

Nie ku­puje się róży tym, które są tańsze od kwiatów. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 marca 2010, 21:30

Świat o nas za­pom­niał. Nie dos­tar­cza nam cier­pienia w miłości. Nie krzyczmy. Niech nas nig­dy nie odnajdzie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 marca 2010, 00:24

Opis twe­go spoj­rze­nia można porównać do po­ważne­go sparze­nia. Bo­li, choć kręci. Zwykły, a nęci. Wzro­kiem mnie pok­ry­wasz, w świat fan­tazji po­rywasz. Ob­ra­casz mnie, ob­ra­casz.. dys­tans do mnie skra­casz. Jes­teś co­raz bliżej. Schodzisz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 marca 2010, 22:21

Uważacie, że jes­tem niewinna?
Mój mężczyz­na ma na ten te­mat in­ne zdanie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 marca 2010, 20:09
hekate22

Nie wiem jaka jestem, nie wiem, czy jestem optymistką, realistką czy pesymistką, czy rozsiewam radość czy też sieje nienawiść. Nie wiem, czy jestem bogata w sferze duchowej czy też mam ateistyczne poglądy i twardo stąpam po ziemi. Nie wiem czy jestem wrażliwą romantyczką, która oddałaby dusze szatanowi za swego ukochanego, czy też prostytutką, dla której ważne są tylko przyjemności fizyczne i motto 'nie ważne z kim i nie ważne gdzie'. Nie mam pojęcia czy jestem odzwierciedleniem średniowiecznej delikatnej kobiety, która jest matką wszystkich stworzeń ziemskich czy też cyfrową laską XXI wieku, która naturę ma gdzieś daleko, bo.. ..nie mi to oceniać. To zostawiam wam - moim przyjaciołom i bliskim znajomym, lecz i tym, którzy oceniają bez zastanowienia, nie znając. Jednak wasze opinie na mój temat nie robią na mnie najmniejszego wrażenia.. w odróżnieniu od ludzi, których dobrze znam. *Sama aczkolwiek jedno na pewno wiem, że jestem... Pamelelka.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hekate22

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 maja 2016, 21:18krysta sko­men­to­wał tek­st Ludzie dzielą się na [...]